VERGOEDING

 

In 2019 krijg je 3 uur dieetadvisering van de basisverzekering vergoed. Deze kosten worden verrekend met je eigen risico wanneer je 18 jaar of ouder bent.  Naast de vergoeding vanuit de basisverzekering kan het zijn dat je recht heeft op een extra vergoeding van de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor je polis.

 

De meeste zorgverzekeraars stellen een verwijzing door een arts als voorwaarde om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. Kijk dit na in je eigen polisvoorwaarden.

KETENZORG

 

Ketenzorg is het gezamenlijk aanbieden van zorg door zorgaanbieders zoals huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten. Ketenzorg is er voor mensen met een of meerdere chronische ziekten zoals diabetes mellitus, COPD, hart - en vaatproblematiek en geïntegreerde ouderenzorg. Als je onder deze ketenzorg valt, wordt dieetadvisering door de organisatie waarbinnen de ketenzorg valt vergoed.

TARIEVEN

 

Dietistenpraktijk Maria van de Geer declareert rechtstreeks bij je zorgverzekeraar en hanteert hiervoor de standaardtarieven.

 

Indien je geen recht (meer) hebt op vergoeding vanuit de zorgverzekeraar dan gelden de volgende tarieven:

Eerste consult (75 minuten):

Vervolgconsult standaard (30 minuten):

Vervolgconsult kort (15 minuten):

Telefonisch consult of email consult (15 minuten):

Toeslag voor huisbezoek met medische indicatie

Eerste consult (75 minuten):

Vervolgconsult standaard (30 minuten):

Vervolgconsult kort (15 minuten):

Telefonisch consult of email consult (15 minuten):

Toeslag voor huisbezoek met medische indicatie

€ 81,25

€ 32,50

€ 16,25

€ 16,25

€ 23,50

Kan de afspraak niet doorgaan?

 

Kan de afspraak om welke reden dan ook niet doorgaan, annuleer de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren.  Afspraken die niet tijdig geannuleerd zijn, breng ik in rekening. Deze afspraken kun je niet declareren bij de zorgverzekeraar.

CONTACT

Dietistenpraktijk Maria van de Geer

Medisch Centrum Wieenhof

De Wieenhof 1

5802 EZ  Venray

 

Tel: 06 39 09 01 15

Email:   info@dietistvenray.nl

 

Webpit webdesign

 

Eerste consult (75 minuten):

€ 81,25

Vervolgconsult standaard (30 minuten):

€ 32,50

Vervolgconsult kort (15 minuten):

€ 16,25

Telefonisch consult of email consult (15 minuten):

€ 16,25

Toeslag voor huisbezoek met medische indicatie:

€ 23,50